Ergonomische producten

Optimaliseer je werkplek

Biofeedback meetapparatuur Statik Relax

De Statik-Relax is speciaal bedoeld voor het meten van de spiervermoeidheid (-verharding) in het Arm, Nek en Schouder gebied (KANS). Het apparaat waarschuwt de gebruiker tijdig dat de spier overbelast raakt, door overmatige statische en repetitieve spier aanspanning. De Statik-Relax is zeer geschikt als gedragstrainings hulpmiddel. Zo kan het preventief worden ingezet door bijvoorbeeld nieuwe of reïntegrerende werknemers een aantal dagen met het apparaatje te laten werken. Via grafische feedback via het eigen beeldscherm of een PDA ervaart de gebruiker wat het effect is van zijn/haar werkhouding, werkplekinrichting, werk- en rusttijden, etc. op de spierbelasting en de spiervermoeiing gedurende de werkdag. Ook wordt de gebruiker tijdig gewaarschuwd wanneer de spierbelasting op het moment niet optimaal is en ook wanneer de spier vermoeid raakt gedurende de dag.
De Statik-Relax is zeer geschikt voor arbeidsgeneesheren, ergonomen, (para)medici en onderzoekers om te meten hoe de spierbelasting en -vermoeidheid verloopt gedurende een dag. In het apparaatje kan 140 uur/40 metingen worden opgeslagen. Deze meetgegevens kunnen door de professional worden uitgelezen en worden verwerkt tot grafieken en automatische rapporten. Op basis van deze meetgegevens kan een op maat gesneden advies worden gegeven aan de cliënt.
Ten derde is de Statik-Relax bruikbaar als "traditioneel" EMG apparaat, waarbij de spieractiviteit zichtbaar kan worden gemaakt voor bijvoorbeeld demonstraties of werkplekbeoordelingen.

Kenmerken Statik-Relax®

 • het kleinste EMG-meetapparaat ter wereld, kan onder de kleding worden gedragen.
 • zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk. wordt met twee kleine wegwerp elektrodes opgeplakt. voor beeldschermwerkers: of op de trapeze spier (nek/schouder gebied) of op de onderarmspiergroep.
 • volledig draadloos. Het apparaat wordt met behulp van Bluetooth verbonden met de computer of een PDA.
 • uitgebreide feedback mogelijkheden:
  • uitschakelbaar akoestisch alarm
  • weergave op PC/Laptop of PDA scherm van: een indicator voor RSI-gevaar ten gevolge van de spiervermoeidheid én een indicator welke directe feedback geeft op de huidige spierbelasting. bij alarmering van een verhoogde spiervermoeidheid kunnen tips en meer informatie worden opgevraagd over werkhouding, rusttijden etc. Daarnaast kunnen er oefeningen weergegeven worden om de spiervermoeidheid te verminderen.
  • grafische weergave van de spiervermoeidheid op computer of PDA.
  • grafische weergave van spieractiviteit op computer of PDA.
 • mogelijkheid om data op te slaan in het interne geheugen (alleen Medic versie). dit biedt uitgebreide analyse en rapportage mogelijkheden
 • maakt onderscheid tussen 'statische belasting', 'snelle dynamische belasting' en 'langzame dynamische belasting' van de spieren. het RSI risico wordt alleen verhoogd door de eerste twee typen spierbelasting. 'langzame dynamische belasting' van de spier zorgt juist voor een verlaging van risico op RSI klachten. Hierdoor is de Statik-Relax als enige biofeedback apparaat in staat om daadwerkelijk de spiervermoeidheid (-verharding) te bepalen, wat de beste voorspeller is op de kans op RSI (pijn)klachten

Gebruikstoepassingen Statik-Relax

De belangrijkste gebruikstoepassingen van de Statik-Relax zijn:

 1. 'traditionele' myofeedback (ElektroMyoGrafie):
  Grafische weergave van de actuele spieractiviteit. Hiermee kan de eindgebruiker snel in enkele minuten inzicht worden gegeven hoe zijn of haar spieren reageren naar aanleiding van de aangenomen werkhouding en het effect van de werkplek inrichting & instelling.
   
  Figuur: Spieractiviteit weergave: van lage spier activiteit (in het groene gebied) tot hoge spieractiviteit (in rode gebied)
   
  Bij de ontwikkeling van de Statik-Relax is er voor gekozen om gebruiks-eenvoud voor de eindgebruiker als uitgangspunt te nemen. Daarom ook geen microvolts langs de as, maar een weergave met behulp van kleur om de in realtime gemeten spieractiviteit weer te geven. Deze weergave is ideaal voor demonstraties of om binnen enkele ogenblikken het effect van de
   
  werkplekinstelling te demonstreren, individueel of voor groepen. De EMG-grafiek is eenvoudig te exporteren of te printen via het PC-programma.
 2. Spiervermoeiing/-beslasting/-verspanning meten over langere tijd:
  Eén unieke gepatenteerde eigenschap van de Statik-Relax is dat deze onderscheid kan maken tussen schadelijkere spierspanning en gezondere spierspanning. Andere EMG apparaten kunnen dit onderscheid niet maken. Waarom is dit onderscheid nu zo belangrijk?
   
  Wanneer men bijvoorbeeld de schouders rustig draait, dan geeft de spierspanningsgrafiek (zie bij 1.) een hoog spieractiviteit niveau aan. De spieractiviteit zal zich goeddeels in het rode gedeelte van de grafiek afspelen. Toch gaat het hierbij om een langzame dynamische beweging, dit stimuleert de bloedsomloop en afval afvoer van deze spieren. In feite dus een gezonde beweging. Het tegenovergestelde doet zich ook voor: wanneer de schouderspier maar een beetje wordt aangespannen, maar wel lange tijd achter elkaar, kan dit uiteindelijk tot geïrriteerd spierweefsel leiden Op de spieractiviteitsgrafiek kan dit betekenen een iets verhoogde spierspanning in het groene of gele gebeid, terwijl deze spierbelasting dus schadelijk is voor de spier over langere periode.
   
  De Statik-Relax is het enige apparaatje dat dit onderscheid maakt en hiervan een cumulatieve spiersvermoeiings- of spierbelastings curve samensteld over een langere termijn. " Hiermee wordt de spierbelasting gedurende dag inzichtelijk gemaakt. De begeleidende professional kan later het geheugen van maximaal 140 uur! uitlezen en de voortgang bekijken, in rapportages verwerken en met de client bespreken. (alleen Medic versie) Dit beidt de mogelijkheid om voor en na een ingreep door de professional te kunnen vergelijken. Bijvoorbeeld de eindgebruiker gebruikt eerst de Statik-Relax een dag voor een nul meting, Op bais hiervan kunnen knelpunten in de dag worden ontdekt. Nu wordt de gebruiker geïnstrueerd, zijn of haar werkplek aangepast etc. Daarnaast kan de Statik-Relax ook ingezet voor gedragstraining over langere perioden (zie 3.). De progressie kan door de begleidend professional worden uitgelezen en in één of meerdere figuren met elkaar worden vergeleken.
 3. Eindgebruikers gedragstraining:
  Dit is een unieke mogelijkheid van de Statik-Relax. Aan het begin van de dag wordt de Statik-Relax onzichtbaar onder de kleding op bijvoorbeeld de trapezius geplakt met behulp van twee zelfklevende electroden. De eindgebruiker krijgt dan continu op de voorgrond van zijn of haar beeldscherm een klein schermpje met twee indicatoren, zoals te zien is in de onderstaande figuur. De 'smiley' - indicator geeft de cumulatieve vermoeidheid/irritatie van de gemeten spier op dit moment aan. De pijl-indicator geeft de spiervermoeiings-trend aan. Dat wil zeggen dat de gebruiker direct aan het pijltje ziet wanneer de houding of spieraanspanning momenteel niet gezond is. Hierdoor kan de eindgebruiker zich bewust worden van de spierspanningen die optreden tijdens het werk en hier het gedrag op af gaan stemmen.

De gebruiker kan ervaren hoe rustpauzes, veranderen van houding, even de spieren bewust ontspannen, etc. voor een effect heeft op de lange termijn vermoeiing/verkramping van de spier. Het grote voordeel van de Statik-Relax is dat de gedragstraining veel langer kan worden toegepast dan tijdens een aantal Myofeedback sessies van een half uur met behulp van de spieractiviteit weergave, zoals beschreven onder 1. Na een korte instructie kan de eindgebruiker zelfstandig het apparaatje bedienen en de terugkoppeling interpreteren. De begeleidende professional kan later het geheugen van maximaal 140 uur/40 metingen! uitlezen en de voortgang bekijken, in rapportages verwerken en met de client bespreken. (alleen Medic versie).

Er bestaan twee versies:

 • Basic
 • Medic: met rapportage software
Als u eerst beslist om de Basic versie aan te schaffen, kan u nadien een upgrade tot de Medic versie aankopen.
Wanneer het niet mogelijk of toegelaten wordt om de Statik-Relax software te installeren, kan men gebruik maken van een aparte PDA of laptop: wij bieden u drie mogelijkheden:
 • PDA software (die u op uw eigen PDA kan installeren)
 • Pre installed and configured on the HP Ipaq 114 PDA.
 • Pre installed and configured on the Asus Netbook 150

Om te kunnen starten hebt u ook een startpakket accessoires nodig: 4x 50 electrodes (BS001) + 1x bottle skin creme (BS010) + 1x pack with 4 high capacity (1000mAh) recharg.batt. & charger (BS022) + 1x Bluetooth adapter (BS023).
U kan deze achteraf ook apart bijbestellen. Wanneer u niet direct een Biofeedback apparaat wilt aanschaffen, kunt u er eerst één huren voor een maand, compleet met toebehoren. Wanneer u na de huurperiode overgaat tot aanschaf, vervallen de huurkosten. Dus 'try before you buy'.
Nieuwsgierig geworden ?
Vul het contactformulier in en wij komen bij u een demonstratie geven.