Ergonomische producten

Optimaliseer je werkplek

Gezondheidsmanagement

Waarom focussen op Welzijn (mentaal en fysisch)?

Kent u het absenteïsme en het ziekteverzuim binnen uw organisatie? Enig idee van het productieverlies van de aanwezige werknemers? Hoeveel van uw werknemers ervaren er momenteel te vaak stress en bezwijken bijna onder de  te hoge werkdruk ? Of zijn al uitgevallen door burn out ? 

In de 20ste eeuw was het grootste succes van een onderneming de verhoging van de productiviteit op de productievloer met factor 50. In de 21ste eeuw zijn de medewerkers het ondernemingskapitaal. Vandaar dat de uitdaging van de 21ste eeuw enerzijds de verhoging van de productiviteit van de beeldschermwerkers en hun werkplek zal zijn.  Anderzijds de flexibiliteit tot duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers in een aangepaste werkomgeving.  Zowel op fysiek als mentaal vlak.

Fysiek

Uit recent Nederlands onderzoek blijkt dat 26% van de ondervraagden de eigen productiviteit beoordeelden als afgenomen. In de studie (van den Heuvel et al. 2007) concluderen de onderzoekers verder dat bij de meeste personen productieverlies optreedt zonder dat er sprake is van ziekteverzuim en dat het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden een gunstig effect kan hebben op de productiviteit.

Dit kost het bedrijf 6000 euro per jaar per werknemer (wanneer een medewerker 40.000,00 euro per jaar kost) !

Ondanks deze cijfers blijkt in de ondernemingen weinig kennis en data aanwezig over de grootte van het productieverlies ten gevolge van verminderde productieve medewerkers. Een ongunstige werkplekomgeving heeft een significante negatieve invloed op de productiviteit.

Mentaal

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk lanceerde niet voor niets de campagne “Gezond werk is werk zonder stress” . Werkgerelateerde stress is het op één na vaakst genoemde werkgerelateerde gezondheidsprobleem in Europa en de kost ervan komt op 240 miljard per jaar.  Sinds 1 september 2014 is o.a. burn out in België opgenomen in een nieuwe wetgeving. Volgens een onderzoek van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) kampten 9,6% van de werknemers en 10,2% van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen in 2013 met acute psychische vermoeidheid of burn-outklachten. Dat komt overeen met ongeveer 220.000 werknemers en 33.000 zelfstandige ondernemers. Die personen zijn nog wel aan het werk, maar slagen er niet meer in om 100% adequaat te functioneren in hun job. (http://www.serv.be/stichting/publicatie/rapport-knipperlicht-voor-burn-out)

 Bedrijven moeten preventiemaatregelen nemen o.a. risicoanalyses uitvoeren, hun medewerkers informeren en sensibiliseren en een meldingssysteem opzetten. 

Comfort Zone van Ergosquad en LifeUp4Org van Wellkom zijn webbased softwareprogramma’s om enerzijds het ergonomisch comfort en de productiviteit van de werkplekinrichting en anderzijds de performantie van uw medewerkers te optimaliseren. Welke impact heeft de werkplekinrichting en de werkhouding van uw medewerkers op hun/haar welzijn en productiviteit. Een databank en dashboard zorgen voor duidelijkheid en sporen aan tot doelgerichte acties. Veerkracht en mentale weerbaarheid ontwikkelen en versterken zowel op individueel als bedrijfsniveau. 

Schakel met uw bedrijf van een 2D aanpak (HR & Business Management) over naar de aanpak van de toekomst : 3D HR, Business Management en Welzijn.  Klaar voor de uitdagingen van morgen !

Comfort Zone en LiveUp4Org bundelen de krachten om u een geïntegreerde software oplossing aan te bieden die zowel focust op het mentale en fysieke welzijn van uw medewerkers. Nieuwsgierig geworden ? Neem vrijblijvend contact op met Ergo Comfort.