Wat is ergonomie ?

Wat betekent ergonomie nu eigenlijk ?

Het woord ergonomie is een neologisme uit de griekse woorden ergon (werk, arbeid) en nomos (wet, regel). Er bestaan heel wat verschillende defenities, eenvoudig gezegd kan je stellen dat Ergonomie een interdisciplinaire wetenschap is die zich bezighoudt met de verhouding tussen mens-werk-produkt Ergonomie streeft ernaar de werkomgeving, taken en produkten zo te verbeteren dat de veiligheid, het welzijn en het doeltreffend functioneren van de mens bevorderd wordt ! * Je kan verschillende interpretaties terugvinden in "Welzijn op het werk", uitgegeven door het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen.

RSI

Over Repetetive Strain Injuries is er al veel geschreven.

Wat bedoelt men eigenlijk met deze afkorting RSI ?

RSI is een paraplubegrip voor verschillende aandoeningen gekend onder verschillende benamingen zoals CTD (Cumulative Trauma Disorders), CTS (Carpaal Tunnel Syndrome) etc.

Begin 2004 werd RSI vervangen door een nieuwe benaming namelijk CANS = Complaints of Arm, Neck and Shoulder. Deze benaming werd voorgesteld binnen de verschillende beroepsgroepen omdat er weinig overeenstemming was over welke gezondheidsklachten nu wel of niet onder de noemer 'RSI' te plaatsen waren. En ook omdat de term RSI het moeilijk maakte om een diagnose te stellen of een behandeling voor te schrijven. CANS staat voor klachten aan arm, nek en/of schouder en is een model waarin 23 aandoeningen zoals carpaaltunnel-syndroom, tenniselleboog en muisarm beschreven zijn.

Een studie van het Nederlandse TNO leert ons dat 40% van de werkende Belgen naar eigen zeggen te kampen heeft met RSI. * (artikel RSI heeft vele gezichten, door o.a. Peter Vink, in Natuur & Techniek 67, 6 (1999) pag. 69-77.)

interessante onderzoeken:

Risicofactoren zijn o.a.:

 • niet (her)kennen van het RSI probleem (verband wordt niet gelegd met het beeldschermwerken)
 • onderschatten en niet au serieux nemen van de eerste klachten
 • slechte werksfeer
 • hoge werkdruk
 • niet aangepaste werkplekinrichting
 • verkrampte, onnatuurlijke werkhouding:
 • geen of onvoldoende pauzes
 • geen of onvoldoende afwisseling van houding & takenpakket

RSI/CANS is een chronische aandoening en doorloopt 3 fases:

 1. polsen, ellebogen, handen & schouders doen pijn tijdens het werk, ze verkrampen en voelen verdoofd aan, dit gaat vaak gepaard met tintelingen. normaal verdwijnt de pijn na een korte rustperiode
 2. de klachten verergeren en verdwijnen niet als men stopt met werken, een langere rustperiode is nodig om krachtverlies en slapheid te doen verminderen
 3. de klachten zijn constant aanwezig, zelfs wanneer er niet bewogen wordt, enkele dagen rust helpt niet meer

Geleidelijk aan evolueert men van de ene fase naar de volgende: wanneer men de laatste fase bereikt heeft, kan reintegratie een lang en moeilijk proces zijn.

RSI/CANS is een complexe aandoening, er bestaat geen algemene standaardoplossing.

PREVENTIEF ingrijpen is dus belangrijk !

Je werkplek ergonomisch inrichten is geen luxe maar een must. Mini-breaks inlassen, rekoefeningen doen en regelmatig van houding afwisselen. Installeer daarom alvast de RSIGuard.

In de workshop PIJNVRIJ BEWEGEN leren beeldschermwerkers om terug op een natuurlijke manier te bewegen.