Workshop & training

Een gezonde werkplek en gezonde werknemers

Een gezonde werkplek en gezonde werknemers m.a.w. een gezonde bedrijfscultuur creer je door een combinatie van verschillende factoren:

 • werkplekinrichting
 • werkhouding/vitaliteit
 • werkgedrag
 • werkdruk/stress
 • werkorganisatie/taken
 • werktijd
 • werkenthousiasme/motivatie/appreciatie

Een optimale, gezonde werkpek kan gerealiseerd worden
door een werkplekanalyse en het bijhorend advies.


Een juiste werkhouding en een aangepaste manier van werken vervolledigen dit.

 • Wat is een juiste werkhouding ?
 • Waarom is beweging en afwisseling zo belangrijk ?
 • Moet een pauze lang duren ? Hoeveel pauzes neem ik per dag ?
 • Hoe creeer ik op het werk de nodige beweging en hou ik mijn lichaam fit & soepel ?
 • Waarom is de 20minuten regel zo belangrijk ?
 • Wat is de link tussen mijn werkhouding en mijn klachten ? en mijn prestaties/concentratie ?
 • Hoe installeer ik mijn laptopwerkplek ? op het werk ? thuis ?
 • Hoe werk ik het best met de muis en voorkom ik te hoge spierspanning ?
 • Wat is een overbelastingsletsel ? en hoe voorkom ik deze ?
 • Wat is belastbaarheid - belasting ?
 • Zijn functietoetsen handig ? Verminder ik daardoor het veelvuldig muisklikken ?
 • Waar zet ik mijn scherm ? hoe hoog ? hoe dicht ?
 • Hoe voorkom ik visuele problemen ?

Al deze vragen en nog veel meer praktische tips worden verwerkt in de basisworkshop "een gezonde werkplek".

Bewustwording, gedragsverandering en motivatie op termijn zijn noodzakelijk om tot een gezonde werkplek te komen. Ergo Comfort maakt hierbij gebruik van een biofeedback toestel, nl. Statik Relax, dat door EMG metingen visueel duidelijk maakt wanneer er teveel spanning is op de spieren. Spiervermoeidheid wordt duidelijk aangegeven zodat de gebruiker zelf dadelijk kan ingrijpen en haar/zijn houding en manier van werken kan aanpassen.

We kunnen een stap verder gaan:

Een gezonde werknemer is een vitale persoon. Hoe vaak hoort men niet: ik ben moe, ik heb totaal geen energie meer. In de workshop "een gezonde, vitale medewerker" gaan we vanuit een holistische visie uw medewerkers coachen naar een gezonder gedrag, werkhouding. We geven hen de mogelijkheid om zoals de oude Chinese zegwijze aangeeft "eerst te voelen ... dan te bestuderen". Langdurig beeldschermwerk geeft niet alleen risico's op lichamelijke overbelastingsletsels maar ook op mentale belasting. Ratio, emotie en ons lichaam beïnvloeden elkaar continu. Wie zich daarvan bewust is, kan grote vorderingen maken om zich weer fit en energiek te voelen.

Beide voorgaande workshops zijn preventief.

Wanneer er al klachten zijn, kan men de werkplekanalyse en de workshops aanvullen met de workshop/coaching "pijnvrij bewegen". In deze workshop maken de deelnemers een bewustwordingsproces door met betrekking tot hun eigen bewegingsgedrag: men leert onnatuurlijk bewegingsgedrag af en leert vervolgens natuurlijk bewegingsgedrag aan. Door dit sensomotorisch leerproces neemt men de oorzaak van de klachten weg en kan de deelnemer na enige tijd zelf permanent haar/zijn eigen bewegingsgedrag bijsturen. Deze zelfredzaamheid zorgt ervoor dat de persoon in kwestie niet of minder snel teruguitvalt wat een groot voordeel is zowel voor zichzelf als voor het bedrijf. Deze workshop/coaching gebeurd best individueel.

De workshops worden op maat van het bedrijf gemaakt zodat die perfect aansluiten bij de noden en behoeften zodat deze mee een onderdeel vormen van het preventie- en gezondheidsbeleid.

Deze workshops zorgen dat de investeringen die gebeurd zijn in ergonomische hulpmiddelen extra renderen, personen met klachten extra tips krijgen en motiveren om aandacht te schenken aan hun werkhouding- en gedrag.

Absenteïsme zo laag mogelijk en het Present Care gehalte zo hoog mogelijk houden wordt een uitdaging voor elke succesvolle, gezonde organisatie !

Investeer om kosten te verminderen. Geef overbelastingsletsels, rugklachten en vermoeidheid niet de kans de slagkracht van uw bedrijf te ondermijnen !